Ühistud

Teenusepaketti kuuluvad:

– Ööpäevaringselt Teie käsutuses olev avariiteenus lahendab kõik vee-, kütte-, ja elektrivarustusega tekkivad probleemid.
– 24 tundi ööpäevas töötav avariitelefon
– Elektrivarustuse avariide lokaliseerimine ja võimalusel taastamine
– Keskküttesüsteemi avariide lokaliseerimine
– Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide avariide lokaliseerimine
– Ukselukkude avamine

Võta ühendust

Heakorrateenuse tellijail on alati maja ümbrus korras ning trepikoda puhas.

Teenusepaketti kuuluvad:
– Sisekoristus
– Eripuhastustööd (akende pesu, põrandate süvapesu ja hooldus)
– Välikoristus
– Niitmine
– Mehhaniseeritud lume- ja libedusetõrje

Võta ühendust

Hooldusteenusega tuleb teie kinnisvarale personaalne haldur kes:

– Hoiab korras Sinu kinnisvara.
– Korraldab hoone puhastuse, seadmete hoolduse, välisterritooriumi korrashoiu ja
valve;
– Jaotab kommunaalkulud rentnike vahel ja esitab arved.
– Otsib tühjadele pindadele rentnikud.
– Juhib remonttööde projekte.
– Hoiab korras hoone dokumentatsiooni.

Võta ühendust

Teenusepaketti kuuluvad:

– Elamu hooldusraamatu pidamine
– Veevarustussüsteemide hooldamine
– Kanalisatsioonisüsteemide hooldamine
– Kütteseadmete hooldamine
– Ventilatsioonilõõride hooldamine
– Elektrisüsteemide hooldamine (k.a elektrilampide vahetus)
– Vihmavee äravoolusüsteemide hooldamine
– Üldehituskonstruktsioonide hooldamine

Võta ühendust

Teenusepaketti kuuluvad:

– Trepikodade remont
– Santehnilised tööd
– Elektritööd
– Katuste ehitus ja remont

Võta ühendust