Üürikinnisvara

Teenusepaketti kuuluvad:

– Ööpäevaringselt Teie käsutuses olev avariiteenus lahendab kõik vee-, kütte-, ja elektrivarustusega tekkivad probleemid.
– 24 tundi ööpäevas töötav avariitelefon
– Elektrivarustuse avariide lokaliseerimine ja võimalusel taastamine
– Keskküttesüsteemi avariide lokaliseerimine
– Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide avariide lokaliseerimine
– Ukselukkude avamine

Võta ühendust

Heakorrateenuse tellijail on alati maja ümbrus korras ning trepikoda puhas.

Teenusepaketti kuuluvad:

– Sisekoristus
– Eripuhastustööd (akende pesu, põrandate süvapesu ja hooldus
– Välikoristus
– Niitmine
– Lume- ja libedusetõrje
– Haljasalade hooldamine
– Korstnapühkimisteenus
– Näriliste ja parasiitide tõrje
– fekaali ja reovee äravedu

Võta ühendust

Üürikinnisvara haldusteenus on mõeldud kinnisvara (üürikorteri, äripinna, maja või ridaelamu) omanikule, kellel pole võimalust või ei soovi igapäevaselt üürilistega tegeleda.

Haldusteenusega tuleb teie kinnisvarale personaalne haldur kes:

– Hoiab korras Sinu kinnisvara.
– Jaotab kommunaalkulud rentnike vahel ja esitab arved.
– Aitame leida sobiliku üürniku, kes tasub turule vastavat üürihinda
– Aitame tagada ja kontrollime üüri ning kommunaalarvete laekumist üürnikult.
– Võtame enda peale üürnikuga suhtlemise ja hoiame omaniku aktiivselt toimuvaga kursis.
– Teostame näitude kogumist ja edastamist.

Võta ühendust

Üürikinnisvara hooldusteenus on mõeldud kinnisvara (üürikorteri, äripinna, maja või ridaelamu) omanikule, kellel pole võimalust või ei soovi igapäevaselt üürilistega tegeleda.

Hooldusteenuste alla kuuluvad kuuluvad:

– Rikki läinud kodumasinate vahetus/utiliseerimine
– Mööbli paigaldus/utiliseerimine
– Elamu hooldusraamatu pidamine
– Veevarustussüsteemide hooldamine
– Kanalisatsioonisüsteemide hooldamine
– Kütteseadmete hooldamine
– Ventilatsioonilõõride hooldamine
– Elektrisüsteemide hooldamine (k.a elektrilampide vahetus)
– Vihmavee äravoolusüsteemide hooldamine

Võta ühendust

Teenusepaketti kuuluvad:

– Trepikodade remont
– Santehnilised tööd
– Elektritööd
– Nõrkvool
– Katuste ehitus ja remont
– Ummistuste likvideerimine;
– Soojasõlmede hooldamine;
– Gaasikatelde hooldamine;
– Avariivalve jm. kinnisvara haldamisega ja hooldamisega seotud tööd ja teenused

Võta ühendust