Ventilatsioonisüsteemide hooldustöödel tehtavad tööd:

 • automaatika-­ ja mõõteseadmete kontroll
 • Seadistusparameetrite kontroll ja muutmine
 • sisse-­ ja väljatõmbesüsteemide ventilaatorite ja mootorite hooldus
 • elektriühenduste kontroll
 • sulgemisklappide hooldus
 • soojusvaheti (rootor või plaat) hooldus
 • vee-­ või elektrikalorifeeride hooldus
 • kondensaadi äravoolu kontroll ja puhastamine
 • õhuhulkade seadistamine ja mõõtmine
 • filtrite kontroll ja vahetus
 • filtrikapi puhastamine
 • laagrite, rihmade kontroll (vajadusel vahetus)
 • laagrite määrimine
 • soojusvaheti ja/või kalorifeeri puhastus
 • torustike ja selle osade hooldus (suitsuklapid, tuletõkkeklapid)

Ventilatsioonisüsteemide hooldus

Ventilatsioonisüsteemide hooldus tagab seadmete töökindluse ning vähendab amortisatsioonikulutusi! Ventilatsiooni korraline hooldus tagab seadmete ja süsteemide tõrgeteta töö. Hooldustööde alla kuuluvad kõik ventilatsioonisüsteemidega seonduvad tööd, mis on olulised seadmete pikaajaliseks töökindluseks. Ventilatsiooni hooldus sisaldab ventilatsiooni kontrolli, reguleerimist, korrastamist, parandamist, remontimist, puhastamist jne. Et vältida ventilatsioonisüsteemide rikkeid ja suuri väljaminekuid tuleks hooldust teha regulaarselt.

Täida tellimusvorm

Et paremat teenust teile pakkuda paluksime täita allolev vorm. Edasi võetakse teiega ühendust, et leppida kokku tööde mahus, hinnas ja panna paika tööde teostamiseks sobiva aeg.

Sinu valitud teenus: